Warunki współpracy

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

  •  podpisanie umowy handlowej określającej podstawowe zasady współpracy (termin płatności, osoby upoważnione do składania zamówień itd.)
  • dostarczenie aktualnych dokumentów zaświadczających o działalności firmy t.j. odpowiednio wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców bądź aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji NIP.

W celu usprawnienia przepływu faktur sprzedaży prosimy także naszych klientów o podpisanie upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  • Nasza firma zapewnia dostawy do każdego miejsca w Polsce na koszt producenta.
  • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni
  • Istnieje możliwość dostarczenia na koszt odbiorcy zamówienia mniejszego niż jednostka wysyłkowa
  • Realizujemy także zamówienia miksowane
  • Dostarczamy towar na paletach bezzwrotnych, fabrycznie zabezpieczonych folią
  • Nasze tapety (seria „Sem Toile”) posiadają fabrycznie zainstalowane plastikowe protektory zabezpieczające krawędzie tapet przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Odpowiedzialność za zamówiony towar, jeżeli oddzielna umowa nie stanowi inaczej, przechodzi na nabywcę:

  • w przypadku organizowania transportu przez nabywcę – z chwilą wydania towaru z naszego magazynu przewoźnikowi
  • w przypadku organizowania transportu przez nas – z chwilą jego odbioru przez zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym .

Poznaj CE78 Perfect Joint