Kontakt

ADRES SIEDZIBY:

Semin Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

NIP 655-17-60-603

REGON 291444381

Numer konta bankowego:
BPH o/Busko Zdrój: 88 1060 0076 0000 3200 0072 5166

Telefon: +48 22 241 49 07

Adres poczty elektronicznej: biuro@semin.com.pl

ADRES MAGAZYNU:

PROCAN Park Logistyczny Prologis
UL. Zagórska 54
42-500 Będzin

NASI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI na terenie Polski:

Region północno – zachodni – (województwo zachodnio-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie)

Region północno – wschodni (województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie)

Region śląski  (województwo śląskie, małopolskie, opolskie, Wrocław)

Region centralny ( województwo mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie)

Region południowo – wschodni ( województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie)

Kierownik Techniczny

ADRES PRODUCENTA:

SEMIN S.A.
1A, rue de la Gare – 57920
KEDANGE-SUR-CANNER
FRANCE

Telefon : +33 3 82 83 53 57
Faks : +33 3 82 83 93 33

Adres poczty elektronicznej: mail@semin.com

Adres: www.semin.com

Poznaj CE78 Perfect Joint